||

Jak napisać wstęp?

rozprawka gotowce rozprawka z kontekstami

Najważniejszym elementem wstępu jest stanowisko. Jednak nigdy nie zaczynamy z kimś kłótni,  z miejsca stawiając sprawę na ostrzu noża, prawda? Tak samo musisz zachować się, pisząc wstęp. Zanim wyłożysz kawę na ławę i podasz swoją tezę, musisz  poinformować czytelnika o problemie, który będziesz poruszać.  Zacznij od zdań, które wprowadzą go do tematu. Poniżej znajdziesz kilka moich propozycji. Korzystaj z nich z głową, spróbuj znaleźć własny styl, którym zawsze będziesz rozpoczynać pracę.

  • Definicja pojęcia z tematu:

Temat: Co sprawia, że w człowieku dokonuje się metamorfoza?

Metamorfoza oznacza przemianę, może dotyczyć wyglądu, zachowania, poglądów.

  • Pytanie retoryczne z tematu:

Co sprawia, że w człowieku dokonuje się metamorfoza? Artyści od wieków stawiali przed sobą takie pytanie.

  • Gotowe zdania:

W literaturze można znaleźć wiele refleksji na temat…

Ludzie od wieków stawiali przed sobą pytanie o…

Artyści od zawsze poruszali w swoich dziełach problem…

Można znaleźć wielu bohaterów, którzy…

  • Kontekst:

Pokaż, że problem z tematu został ukazany w Biblii lub mitologii, napisz kilka słów o epoce lub tle historycznym.

Przykład: Jeśli temat pracy będzie dotyczył motywu: patriotyzmu, wojny, zaborów, postawy wobec zniewolenia, warto opisać istotne dla Polski wydarzenia historyczne (powstanie listopadowe, styczniowe, historię Polski pod zaborami), ponieważ to one miały znaczący wpływ na literaturę, w tym utworu, które będziemy przytaczać w dalszej części pracy.

Biblia i mitologia są źródłami kultury, znajdziemy w nich praktycznie każdy motyw! Przykład: Temat dotyczy motywu przyrody w życiu człowieka. Napisz o tym, że już w mitologii, np. w historii Kory i Demeter ukazano wyjątkowe znaczenie przyrody, która stanowiła odbicie emocji matki tęskniącej za córką. Nie musisz szaleć z objętością wprowadzenia, Wystarczy, że wprowadzisz czytelnika do tematu w 2 – 3 zdaniach złożonych.

W moim kursie pokazuję, jak napisać zwięzły i ciekawy wstęp rozprawki. Z moją pomocą przed maturą zdążysz się wszystkiego nauczyć. Wyjątkowy kurs pisania dobrych wypracowań maturalnych 💜

Kolejnym krokiem jest napisanie stanowiska:

  • Teza

Dobra teza odpowiada na pytanie z tematu, prezentuje Twoje stanowisko w danej sprawie. Napisz coś więcej niż zdanie pojedyncze! Moje propozycje wprowadzenia tezy:

Należy zatem przyjąć, że…

Słuszne jest więc twierdzenie, że…

Zatem można stwierdzić, że…

Zwykłe zdanie oznajmujące:

Żeby dostać maksymalną ilość punktów, musisz odnieść się do problemu postawionego w pytaniu, do wszystkich jego aspektów. Polecam przedstawić stanowisko w postaci kilku zdań podrzędnych. Licz do 3! Przykład:

Temat: Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu?

Stanowisko: Należy zatem zauważyć, że wprowadzanie elementów fantastycznych do utworu znacząco wpływa na przesłanie utworu (1), ich tajemniczość i groza potęgują emocje u czytelnika, (2) co oddziałuje na jego odbiór tekstu, tym samym powodując wzmocnienie przekazu dzieła. (3)

Uczę pisać zwięźle, na temat i na maksymalną ilość punktów. Chcesz skorzystać z moich rad? Dołącz już dziś do kursu pisania dobrych wypracowań maturalnych 💜

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *